Avārijas un bīstamo koku zāģēšana – ciršana

Koku un bīstamo koku zāģēšanu ir uzticama profesionālam kokkopim/arboristam, jo ir nepieciešamas zināšanas un pieredze, kā arī pareizs inventārs, lai droši veiktu zāģēšanas darbus.

Koka nozāģēšana visa tā garumā ir iespējama tikai vietās, kur uz zemes ir pietiekami daudz vietas, lai šo koku nogāztu bez īpašuma bojāšanas. Ja tuvumā ir ēkas, apstādījumi, žogi, elektrolīnijas vai citi apstākļi, kas koka zāģēšanu visa tā garumā dara nedrošu, koks tiek nozāģēts pa gabaliem, izmantojot virvju sistēmu, tiek nolaisti nozāģētie zari un bluķi zemē, tādējādi pasargājot apkārtejo vidi no sabojāšanas.

Ir dažādi iemesli nepieciešamībai nozāģēt koku:

-koks ir smagi cietis vētras laikā

-koks ir novecojis/ nokaltis un neiederas ainavā

-koks ir inficējies ar bīstamām slimībām

-koks ir izpuvis un kļuvis bīstams

-koks neiederas zemes īpašnieku turpmākajos dārza izveides plānos

-citi iemesli, kas rada koku bīstamu

Rūpējies par drošu vidi sev apkārt un uztici bīstamo koku nozāģēšanu profesionāļiem!